Absolwent Politechniki Śląskiej. Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomości PFRN nr 27233. Członek Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Pomocny, zorganizowany, odpowiedzialny, komunikatywny a jednocześnie cierpliwy i wytrwały. Od 15 lat działający w handlu jako sprzedawca i koordynator. Bezpiecznie przeprowadzi transakcję obrotu nieruchomości do samego końca.

Załatwiam wszystkie formalności związane ze sprzedażą i zakupem nieruchomości (w tym charakterystykę energetyczną).

 

Zapraszam.